Gdansk

Gdansk office

Office Plus Gdańsk Sp. z o.o.

Spichrzowa 14
80-750 Gdańsk
tel. +48 58 324 53 74
fax +48 22 843 33 00
opening hours: 9:00 – 17:00

 

Invoice details:
Office Plus Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słupecka 4 m. 85, 02-309 Warszawa

No. KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371350

Regon
142706862

NIP
701-02-74-820

Bank account number
Alior Bank 97 2490 0005 0000 4520 3985 7125

Contact an expert

mp_2
Director Marek Piechotka
mobile: +48 660 561 621
email: m.piechotka@officeplus.pl

You will also find us here

Service

Service requests concern:

  • repair of defects in office furniture during the warranty and post-warranty period;
  • post-warranty services, such as cleaning or replacing upholstery.
Gdansk service
tel. +48 795 587 453

Do you need our support? Contact the service center

CONTACT DETAILS