Nota prawna

Łącząc się z witryną Office Plus i przeglądając ją akceptujesz warunki i zastrzeżenia zawarte w tej nocie prawnej oraz polityce prywatności.

Znaki handlowe, loga
Strony internetowe mogą zawierać znaki handlowe, loga partnerów, klientów, produktów, procesów. Nie udzielamy żadnych praw do korzystania z wyżej wymienionych elementów.

Wizerunek serwisu
Wizerunek serwisu Office Plus jest objęty prawem autorskim.

Treści serwisu
Wszystkie treści serwisu są autorstwem Office Plus. Zastrzegamy sobie prawa autorskie i inne prawa własności zawarte we wszystkich treściach serwisu Office Plus. W szczególności nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać i wykorzystywać zawartości witryny do użytku publicznego w celach komercyjnych.

Zawarte treści serwisu Office Plus należy traktować jako pomoc w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z naszej oferty. Wszystkie treści znajdujące się na serwisie internetowym są aktualne.

Materiały graficzne serwisu
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały graficzne serwisu w tym zdjęcia są objęte prawami autorskimi. Nie wolno ich zmieniać, kopiować oraz przetwarzać ani wykorzystywać do użytku publicznego w celach niekomercyjnych i komercyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo w przyszłości do zmiany/rozszerzenia zapisów noty prawnej. Informacja o tym fakcie pojawi się na łamach serwisu Office Plus.